Bằng Chứng Cơ Đốc Giáo – Nhập Môn

Danh mục: Biện Giáo
Danh sách yêu thích Chia sẻ
Chia sẻ khóa học
Trang liên kết
Chia sẻ trên mạng xã hội

Giới thiệu về khóa học

Khóa học sơ cấp gồm 10 bài học dành cho những người muốn bắt đầu nghiên cứu ban đầu về các bằng chứng Cơ Đốc giáo.

Bạn Sẽ Học Được Những Gì?

 • Bằng chứng về Đấng Tạo Hóa
 • Nguồn gốc của vũ trụ và loài người
 • Mục đích của con người

Nội dung khóa học

Bài Học

 • NHIỀU MẶT VÀ NGUYÊN NHÂN CỦA SỰ KHÔNG TIN
  00:00
 • Bài Kiểm Tra 1
 • SỰ TỒN TẠI CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI – NGUYÊN NHÂN VÀ KẾT QUẢ
  00:00
 • Bài Kiểm Tra 2
 • Sự tồn tại của Đức Chúa Trời – Thiết kế
  00:00
 • Bài Kiểm Tra 3
 • SỰ TỒN TẠI CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI – ĐẠO ĐỨC
  00:00
 • Bài Kiểm Tra 4
 • SỰ TẠO DỰNG VÀ THUYẾT TIẾN HÓA
  00:00
 • Bài Kiểm Tra 5
 • SỰ TẠO DỰNG VÀ THUYẾT TIẾN HÓA (tiếp theo)
  00:00
 • Bài Kiểm Tra 6
 • GIỚI THIỆU CHUNG VỀ KINH THÁNH
  00:00
 • Bài Kiểm Tra 7
 • SỰ HÀ HƠI CỦA KINH THÁNH
  00:00
 • Bài Kiểm Tra 8
 • ĐỨC CHÚA TRỜI MONG MUỐN GÌ Ở TÔI?
  00:00
 • Bài Kiểm Tra 9
 • HỘI THÁNH
  00:00
 • Bài Kiểm Tra 10

Cảm nhận & Đánh giá từ Học viên

Chưa có đánh giá
Chưa có đánh giá

Want to receive push notifications for all major on-site activities?

Scroll to Top