Bằng Chứng Cơ Đốc Nhân

Danh sách yêu thích Chia sẻ
Chia sẻ khóa học
Trang liên kết
Chia sẻ trên phương tiện truyền thông xã hội

Course Prerequisite(s)

Giới thiệu về khóa học

30 Bài học từ sơ cấp đến cao cấp. Thảo luận về bằng chứng của Đạo Tin Lành.

Bạn sẽ học được gì?

  • Nhận biết Đạo Đấng Christ hay Tin Lành không phải là một niềm tin mù quáng. Nó được rao giảng dựa trên bằng chứng và luận điểm.

Nội dung khóa học

Giới Thiệu Khóa Học

Sơ Cấp
10 bài học nhập môn.

Trung Cấp
10 bài học tiếp theo Sơ Cấp

Cao Cấp
10 bài học tiếp theo Trung Cấp

Xếp hạng và đánh giá của sinh viên

Chưa có đánh giá nào
Chưa có đánh giá nào

Want to receive push notifications for all major on-site activities?