BẰNG CHỨNG CƠ ĐỐC NHÂN

By Hồng Ân Uncategorized
Danh sách yêu thích Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

Giới thiệu về khóa học

BẰNG CHỨNG CƠ ĐỐC NHÂN

  • Chia thành 3 cấp độ: sơ, trung, và cao cấp.
  • Mỗi cấp bao gồm 10 bài học.
  • Mỗi bài học viên có 1 bài kiểm tra.
  • Cuối mỗi cấp sẽ có bài kiểm tra cuối kỳ.

Khóa học này dựa theo khóa học của Apologetics Press – Christian Evidences Study Course. Xem thêm tại đây.

What Will You Learn?

  • Nhận biết nguồn của vũ trụ và loài người.
  • Sự hiện hữu của Đức Chúa Trời
  • Nhận biết Kinh Thánh, Tin Lành, và Hội Thánh

Course Content

Giới Thiệu

  • Giáo Án

Sơ Cấp – 10 Bài Học

Trung Cấp – 10 Bài Học

Cao Cấp – 10 Bài Học

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet
Scroll to Top