Bằng Chứng Cơ Đốc Giáo – Cao Cấp

Danh mục: Biện Giáo
Danh sách yêu thích Chia sẻ
Chia sẻ khóa học
Trang liên kết
Chia sẻ trên mạng xã hội

Giới thiệu về khóa học

Khóa học nâng cao gồm 10 bài học dành cho những người đã hoàn thành hai khóa học đầu tiên hoặc những người muốn nghiên cứu bằng chứng Cơ đốc giáo ở cấp độ vượt ra ngoài các khái niệm trung cấp. Bạn có thể xem trước các tiêu đề bài học trong mỗi khóa học bằng cách kiểm tra biểu đồ bên dưới.

Nội dung khóa học

Nội Dung

 • CÁC NGUỒN GỐC: SỰ TÌNH CỜ NGẪU NHIÊN HAY THIẾT KẾ THÔNG MINH?
  00:00
 • Bài Kiểm Tra 1
 • SÁNG THẾ KÝ 1-11: THẦN THOẠI HAY LỊCH SỬ?
  00:00
 • Bài Kiểm tra 2
 • TỘI LỖI CỦA LOÀI NGƯỜI VÀ TRẬN LỤT TOÀN CẦU
  00:00
 • Bài Kiểm Tra 3
 • BẢNG THỜI GIAN ĐỊA CHẤT VÀ TUỔI CỦA TRÁI ĐẤT
  00:00
 • Bài Kiểm Tra 4
 • KHỦNG LONG, KHOA HỌC, VÀ KINH THÁNH
  00:00
 • Bài Kiểm Tra 5
 • NGUỒN GỐC CỦA “CÁC CHỦNG TỘC” LOÀI NGƯỜI VÀ CÁC NHÓM MÁU
  00:00
 • Bài Kiểm Tra 6
 • ĐẠO ĐỨC CƠ ĐỐC NHÂN VÀ VIỆC NHÂN BẢN LOÀI NGƯỜI
  00:00
 • Bài Kiểm Tra 7
 • GIÁ TRỊ VỐN CÓ CỦA MẠNG SỐNG LOÀI NGƯỜI
  00:00
 • Bài Kiểm Tra 8
 • NHỮNG NGƯỜI CHƯA BAO GIỜ NGHE ĐẾN TIN LÀNH SẼ BỊ HƯ MẤT PHẢI KHÔNG?
  00:00
 • Bài Kiểm Tra 9
 • LỜI CẦU NGUYỆN CỦA TỘI NHÂN
  00:00
 • Bài Kiểm Tra 10

Cảm nhận & Đánh giá từ Học viên

Chưa có đánh giá
Chưa có đánh giá

Want to receive push notifications for all major on-site activities?

Scroll to Top