Cựu Ước

  • Tất cả
  • Các Quan Xét
  • Cựu Ước

TẠI SAO DÂN ĐỨC CHÚA TRỜI BỊ THẤT BẠI

Song các ngươi không có vâng theo lời phán của ta… Tại sao các ngươi đã làm điều đó? (2:2). Trong bộ truyện tranh tên “The Ryatts”, trong truyện vẽ về một người mẹ của Winky đang xách cánh tay của cậu bé và la lên: “ngừng đánh nhau ngay lập tức.” Bố điềm tĩnh […]

TẠI SAO DÂN ĐỨC CHÚA TRỜI BỊ THẤT BẠI Xem tiếp »

Dàn Ý CÁC QUAN XÉT TỔNG QUAN

I. SỰ KIỆN MỞ ĐẦU ĐẦU TIÊN—1:1–2:5 A. Thành Công Chung Cho Các Chi Phái—1:1–36 Dân Y-sơ-ra-ên đánh bại A-đô-ni-Bê-xéc—1:1–7 Ốt-ni-ên Đánh chiếm Giê-ru-sa-lem—1:8–15 Lãnh thổ của Giu-đa—1:16–21 Đánh chiếm Bê-tên—1:22–26 Cuộc chinh phục dở dang của Y-sơ-ra-ên—1:27–36 B. Sự viếng thăm từ Thiên sứ của Đức Giê-hô-va—2:1–5 II. SỰ KIỆN MỞ ĐẦU THỨ HAI—2:6–3:6

Dàn Ý CÁC QUAN XÉT TỔNG QUAN Xem tiếp »

Scroll to Top