TRƯỜNG

HỌC KINH THÁNH TRỰC TUYẾN

Cung cấp chương trình học Kinh Thánh phổ thông cho mọi người kính sợ và tìm cầu Đức Chúa Trời.

Phát Triển Thuộc Linh

Rao giảng về Đức Chúa Giê-su Christ và dạy dỗ mọi người bằng tất cả sự khôn ngoan, để trình diện mỗi người cách vẹn toàn trong Đấng Christ

Gây Dựng Cộng Đồng

Tham gia học Kinh Thánh, bạn sẽ nâng cao sự hiểu biết và có ích lợi trong việc rao truyền Tin Lành và động viên giúp đỡ các tín đồ khác.

Gây Dựng Hội Thánh

Nâng cao sự nhận biết lời Chúa không những đem đến sự cứu rỗi mà còn gây dựng thân thể của Đấng Christ.

Thực Tiễn

Dày dạng kinh nghiệm thực tế trong việc rao truyền Tin Lành và gây dựng các Hội Thánh của Đấng Christ. Chúng tôi không chỉ có kiến thức từ học vị mà còn có kinh nghiệm thực tế.

Hệ Thống

Đánh Giá Học Tập

  • Hệ thống trắc nghiệm được thiết lập không chỉ kiểm tra sự kiến thức mà còn sự hiểu biết.
  • Hoàn thành khóa học với tổng điểm tối thiểu 80%.
  • Chứng chỉ của Trường Kinh Thánh Việt Nam.

HỌC NHƯ THẾ NÀO?

Học Theo Cách Của Bạn

Học bất cứ khi nào, ở đâu, và bao lâu tùy bạn. Điều kiện đơn giản chỉ cần bạn ham mến lẽ thật.

Liên Hệ

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

Bạn muốn nhận thông báo đẩy cho tất cả các hoạt động chính trên trang web?

Scroll to Top