Học-Kinh-Thánh.VN

Giúp bạn nhận biết năng lực của mình cũng như nâng cao chúng để hầu việc Chúa hiệu quả hơn trong Hội Thánh cũng như trong cộng đồng.

Gây Dựng Cộng Đồng

Tham gia học Kinh Thánh, bạn sẽ nâng cao sự hiểu biết và có ích lợi trong việc rao truyền Tin Lành và động viên giúp đỡ các tín đồ khác.

Hệ Thống Kiểm Tra Thú Vị

Hệ thống trắc nghiệm được thiết lập không chỉ kiểm tra sự kiến thức mà còn sự hiểu biết.

0 %
Hoàn thành lớp học sẽ nhận được tín chỉ của VBI

Gây Dựng Hội Thánh

Nâng cao sự nhận biết lời Chúa không những đem đến sự cứu rỗi mà còn gây dựng thân thể của Đấng Christ

Chất Lượng Giảng Dạy

Nhận được tín chỉ của Học Viện Kinh Thánh Việt Nam (VBI) thực sự phản ánh được năng lực, nỗ lực, và sự nghiêm túc áp dụng lời Đời Chúa Trời trong đời sống hằng ngày.

Đội Ngũ Giảng Viên

Dày dạng kinh nghiệm thực tế trong việc rao truyền Tin Lành và gây dựng các Hội Thánh của Đấng Christ. Chúng tôi không chỉ có kiến thức từ học vị mà còn có kinh nghiệm thực tế.

Trần Hồng Ân

Tốt nghiệp Cử Nhân tại Sunset International Bible Institute (SIBI) và Heritage Christian University (HCU). Đang tham gia chương trình Thạc Sĩ Thần Học (M.Div.) tại HCU.

Trần Đức Đồng

Hầu việc Đức Chúa Trời tại Hội Thánh của Đấng Christ – Định Hiệp từ năm 1984. Rao truyền Tin Lành cho hơn 500 người, và gây dựng các Hội Thánh của Đấng Christ.

Nguyễn Thanh Tuấn
Hầu việc Đức Chúa Trời từ năm 2013 tại Hội Thánh của Đấng Christ – Định Hiệp. Kinh nghiệm thực tế từ sự hy sinh để rao truyền Tin Lành và gây dựng các Hội Thánh của Đấng Christ.
Scroll to Top