Cung cấp chương trình học Kinh Thánh phổ thông cho mọi người kính sợ và tìm cầu Đức Chúa Trời hầu cho người thuộc về Đức Chúa Trời sẵn sàng làm mọi việc lành.

Nhận biết lẽ thật xây dựng mối quan hệ mật thiết với Đức Chúa Trời và thân thể Đấng Christ để gây dựng cộng đồng trở nên tạo vật mới trong Đấng Christ khắp mọi nơi.

Thực Tiễn

Dày dạng kinh nghiệm thực tế trong việc rao truyền Tin Lành và gây dựng các Hội Thánh của Đấng Christ. Chúng tôi không chỉ có kiến thức từ học vị mà còn có kinh nghiệm thực tế.

Phát Triển Thuộc Linh

Rao giảng về Đức Chúa Giê-su Christ và dạy dỗ mọi người bằng tất cả sự khôn ngoan, để trình diện mỗi người cách vẹn toàn trong Đấng Christ

Gây Dựng Cộng Đồng

Tham gia học Kinh Thánh, bạn sẽ nâng cao sự hiểu biết và có ích lợi trong việc rao truyền Tin Lành và động viên giúp đỡ các tín đồ khác.

Gây Dựng Hội Thánh

Nâng cao sự nhận biết lời Chúa không những đem đến sự cứu rỗi mà còn gây dựng thân thể của Đấng Christ.

TẠI SAO DÂN ĐỨC CHÚA TRỜI BỊ THẤT BẠI

Song các ngươi không có vâng theo lời phán của ta… Tại sao các ngươi đã làm điều đó? (2:2). Trong bộ truyện tranh tên “The Ryatts”, trong truyện vẽ về một người mẹ của Winky đang xách cánh tay của cậu bé và la lên: “ngừng đánh nhau ngay.

Đọc Tiếp

TỔNG QUAN – CÁC QUAN XÉT

GIỚI THIỆU Sách Các Quan Xét đến từ Đức Chúa Trời. Là một phần của Kinh Thánh, có giá trị đối với người ngày nay. Nếu chúng ta xếp Cựu Ước vào một thời đã qua, chúng ta sẽ bỏ lỡ những bài học tuyệt vời mà nó dành cho.

Đọc Tiếp

Dàn Ý CÁC QUAN XÉT TỔNG QUAN

I. SỰ KIỆN MỞ ĐẦU ĐẦU TIÊN—1:1–2:5 A. Thành Công Chung Cho Các Chi Phái—1:1–36 Dân Y-sơ-ra-ên đánh bại A-đô-ni-Bê-xéc—1:1–7 Ốt-ni-ên Đánh chiếm Giê-ru-sa-lem—1:8–15 Lãnh thổ của Giu-đa—1:16–21 Đánh chiếm Bê-tên—1:22–26 Cuộc chinh phục dở dang của Y-sơ-ra-ên—1:27–36 B. Sự viếng thăm từ Thiên sứ của Đức Giê-hô-va—2:1–5 II. SỰ.

Đọc Tiếp

HỆ THỐNG - Đánh Giá Học Tập

  • Hệ thống trắc nghiệm được thiết lập không chỉ kiểm tra sự kiến thức mà còn sự hiểu biết.
  • Hoàn thành khóa học với tổng điểm tối thiểu 80%.
  • Chứng chỉ của Trường Kinh Thánh Việt Nam.

Want to receive push notifications for all major on-site activities?

Scroll to Top