Bằng Chứng Cơ Đốc Giáo – Nâng Cao

Danh mục: Biện Giáo
Danh sách yêu thích Chia sẻ
Chia sẻ khóa học
Trang liên kết
Chia sẻ trên mạng xã hội

Giới thiệu về khóa học

Phiên bản thứ hai, cũng gồm 10 bài học, là một khóa học trình độ trung cấp dành cho những người đã hoàn thành các bài học trong khóa học đầu tiên hoặc những người chỉ muốn nghiên cứu các bằng chứng Cơ đốc giáo ở cấp độ vượt ra ngoài các khái niệm nhập môn.

Bạn Sẽ Học Được Những Gì?

 • Đức tin và sự nhận biết.
 • Thế giới tâm linh.
 • Tại sao có sự đau đớn và điều ác?

Nội dung khóa học

Nội Dung

 • ĐỨC TIN VÀ SỰ NHẬN BIẾT – PHẦN 1
  00:00
 • Bài Kiểm Tra 1
 • ĐỨC TIN VÀ SỰ NHẬN BIẾT – PHẦN 2
  00:00
 • Bài Kiểm Tra 2
 • THEO HÌNH TƯỢNG CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI
  00:00
 • Bài Kiểm Tra 3
 • ĐỨC CHÚA JÊSUS CHRIST – CHÚA VÀ ĐẤNG CỨU RỖI
  00:00
 • Bài Kiểm Tra 4
 • SA-TAN – NGUỒN GỐC VÀ CÔNG VIỆC CỦA HẮN
  00:00
 • Bài Kiểm Tra 5
 • SỰ ĐỘC ÁC, ĐAU ĐỚN VÀ ĐAU KHỔ
  00:00
 • Bài Kiểm Tra 6
 • NGUỒN GỐC CỦA LINH HỒN
  00:00
 • Bài Kiểm Tra 7
 • SỐ PHẬN CỦA LINH HỒN
  00:00
 • Bài Kiểm Tra 8
 • THUYẾT TAỌ DỰNG VÀ THUYẾT TIẾN HÓA – Phần 1
  00:00
 • Bài Kiểm Tra 9
 • THUYẾT TẠO DỰNG VÀ THUYẾT TIẾN HÓA – PHẦN 2
  00:00

Cảm nhận & Đánh giá từ Học viên

Chưa có đánh giá
Chưa có đánh giá

Want to receive push notifications for all major on-site activities?

Scroll to Top