Các Quan Xét

Các quan xét được đặt tên theo một tập hợp thú vị gồm những cá nhân đã lãnh đạo Y-sơ-ra-ên sau cái chết của Giô-suê cho đến khi chế độ quân chủ nổi lên dưới thời Sa-mu-ên (đến khoảng năm 1050 trước Công Nguyên). Trong thời kỳ đất nước suy tàn này, bất chấp lời hứa giữ giao ước (Giô-suê 24:16–18), dân chúng đã quay lưng lại với Chúa và bắt đầu thờ phượng các thần khác. “Mỗi người đều làm theo ý mình cho là đúng” (17:6; 21:25). Một khuôn mẫu lặp đi lặp lại xuyên suốt cuốn sách: 1) dân chúng bỏ rơi Chúa; 2) Đức Chúa Trời trừng phạt họ bằng cách dấy lên một thế lực ngoại bang để áp bức họ; 3) dân chúng kêu cầu Chúa giải thoát; và 4) Đức Chúa Trời đã dấy lên một đấng giải cứu, hay thẩm phán, cho họ. Không rõ tác giả của cuốn sách, mặc dù một số truyền thống Do Thái cho rằng nó là của Sa-mu-ên.

  • Tất cả
  • Các Quan Xét
  • Cựu Ước

TẠI SAO DÂN ĐỨC CHÚA TRỜI BỊ THẤT BẠI

Song các ngươi không có vâng theo lời phán của ta… Tại sao các ngươi đã làm điều đó? (2:2). Trong bộ truyện tranh tên “The Ryatts”, trong truyện vẽ về một người mẹ của Winky đang xách cánh tay của cậu bé và la lên: “ngừng đánh nhau ngay lập tức.” Bố điềm tĩnh […]

TẠI SAO DÂN ĐỨC CHÚA TRỜI BỊ THẤT BẠI Xem tiếp »

Dàn Ý CÁC QUAN XÉT TỔNG QUAN

I. SỰ KIỆN MỞ ĐẦU ĐẦU TIÊN—1:1–2:5 A. Thành Công Chung Cho Các Chi Phái—1:1–36 Dân Y-sơ-ra-ên đánh bại A-đô-ni-Bê-xéc—1:1–7 Ốt-ni-ên Đánh chiếm Giê-ru-sa-lem—1:8–15 Lãnh thổ của Giu-đa—1:16–21 Đánh chiếm Bê-tên—1:22–26 Cuộc chinh phục dở dang của Y-sơ-ra-ên—1:27–36 B. Sự viếng thăm từ Thiên sứ của Đức Giê-hô-va—2:1–5 II. SỰ KIỆN MỞ ĐẦU THỨ HAI—2:6–3:6

Dàn Ý CÁC QUAN XÉT TỔNG QUAN Xem tiếp »

Scroll to Top